Taistelut

Päivitetty 29.5.2023

Mistä Hiidenkirnun taistelut koostuvat, ja miten ne etenevät? Mitä armeijat pyrkivät tekemään? Kuka lopulta voittaa? Miten yksittäinen taistelija toimii missäkin tilanteessa? Miten jatkuvassa taistelussa käytetään projektiileja? Millaista tekemistä osallistujille on tarjolla taistelukentällä?

Osapuolet ja pisteytys

Armeijat

Hiidenkirnussa kilpailee kaksi vastakkaista armeijaa: Ristinheimo ja Hiidenväki. Pohjolan herruuden voittaa armeija, joka kerää taisteluista enemmän voittopisteitä. Ne jaetaan pelinjohdon ennalta määräämällä tavalla sen mukaan, miten armeijat menestyvät tavoitteissaan taisteluiden aikana.

Armeijat ja niiden käyttämät liput ym. erotetaan toisistaan väreillä. Ristinheimon väri on keltainen, ja Hiidenväen punainen. Jokaisen taistelijan on käytettävä oman armeijan väristä tunnusnauhaa, jonka saa järjestäjiltä.

Ryhmät

Armeijat koostuvat ryhmistä, joko taistelijoiden itse muodostamista, tai sellaisista, jotka pelinjohto on muodostanut yksilöinä ilmoittautuneista taistelijoista. Ryhmät antavat toisilleen vertaispisteitä. Pisteitä annetaan sekä oman että vihollisarmeijan ryhmille. Ryhmät eivät anna itselleen pisteitä. Vertaispisteet kerätään ennalta määrättyinä hetkinä taisteluiden tauotessa nopeasti täytettävällä verkkolomakkeella. Mahdollisten rikkomusten ilmoittamiseen on ohjeet lomakkeessa. Yksi ryhmistä voittaa koko Hiidenkirnun.

Taisteluiden eteneminen

Näytökset

Hiidenkirnun taistelut on jaettu näytöksiin. Ne ovat usean tunnin mittaisia ajanjaksoja, joiden aikana on käynnissä jatkuva taistelu. Sotahuutoon verrattuna näytös vastaa todella pitkää skenaariota, jossa on jatkuva kuolleista herääminen ja useita yhtäaikaisia pisteytettäviä skenaariotavoitteita.

Taistelun intensiteetti on Sotahuudon skenaariorykäyksiin verrattuna ehkä keskimäärin matalampi, mutta laajan alueen ja pitkän peliajan ansiosta toistuvaan taktikointiin, vetäytymiseen ja hyökkäämiseen on paljon mahdollisuuksia.

Kannattaa varautua siihen, että yhtäjaksoinen taistelu kestää esimerkiksi aamiaiselta lounaalle. Sekä elävänä että kuolleena voi toki kerätä ammuksia, täyttää juoma-astiaa, syödä välipalaa tai vastata luonnon kutsuun. Näitä hetkiä silmällä pitäen oma varustus kuitenkin kannattaa suunnitella niin, että et joudu olemaan liian pitkiä aikoja kerrallaan poissa taistelusta.

Tinkaus

Ennen jokaista näytöstä nähdään pelihahmojen lyhyt näytelmä, jossa tapahtuman tarina etenee. Sitten armeijat siirtyvät omiin tukikohtiinsa “tinkaamaan”. Tinkauksessa armeijoiden pelihahmot kertovat taistelijoille, mitä vihollisen suunnalta seuraavaksi on odotettavissa, ja mitä oman armeijan täytyisi saada tehtyä. Ryhmien on keskenään neuvoteltava ja tehtävä päätös siitä, miten vihollisesta otetaan voitto ja saadaan omat tavoitteet toteutumaan. Saattaa olla, että kesken taistelunkin ryhmille kantautuu kutsu saapua armeijan päällikön puheille neuvonpitoon heti mahdollisuuden tullen.

Tavoitteet

Tinkauksissa paljastuvat pelihahmojen kertomina ne konkreettiset asiat, jotka seuraavien hetkien aikana täytyisi saada suoritettua. Nämä asiat ovat armeijan tavoitteet, joista se saa voittopisteitä. Tavoitteiden suorittamisen ohessa olisi toki hyvä saada myös torpattua vihollisen vastaavan tason suunnitelmat, mitä ne sitten ovatkin. Armeijalla on näytöksessä aina yksi päätavoite, ja useampia sivutavoitteita. Näytöksen kaikkien sivutavoitteiden suorittamisesta saa yhteensä suunnilleen saman verran voittopisteitä kuin päätavoitteen suorittamisesta. Osa tavoitteista on Sotahuudosta tuttujen skenaariomuotojen kaltaisia, osa jotain muuta.

Lisätehtävät

Pelin aikana on mahdollista suorittaa toistuvasti sankaritekoja, joista on omalle armeijalle hyötyä ainakin hopeana tai muina resursseina. Lisätehtäviä voidaan käyttää tasapainottamaan peliä, jos sen havaitaan olevan syystä tai toisesta epäreilu tai muuten epätasapainossa. Aiemmin tehtävinä on nähty mm. kauppakaravaanien ryöstöjä ja aarteen etsintää.

Pelialueen hallinta

Voittopisteitä saa näytöskohtaisten tavoitteiden suorittamisen lisäksi myös pelialueen hallinnasta.. Pelialuetta hallitaan lippujen, lippupisteiden ja linnoitusten avulla.

Liput

Liput ovat avaimia Hiidenkirnussa menestymiseen. Lipuilla hallitaan pelialueelle rakennettuja lippupisteitä. Kun lippupisteessä on oman armeijan lippu, pisteessä voi käydä heräämässä kuolleista. Se on vahva jalansija matkalla kohti kulloistakin tavoitetta.

Lipuilla voi vallata linnoituksia. Jos linnoitus on näytöksen lopussa vallattu lipulla, siitä saa voittopisteitä. Vallattujen linnoitusten pisteytyksestä kerrotaan lisää kohdassa Linnoitukset.

Kummallakin armeijalla on rajattu määrä lippuja. Ryhmäkohtaisia lippuja ei käytetä. Armeija voi hankkia lisälippuja hopealla. Menetettyjä lippuja ei tarvitse ostaa takaisin. Ne voi hakea kauppalasta ilmaiseksi.

Vihollisarmeijan lippuja voi ryöstää lippupisteistä, linnoituksista ja kuolleilta taistelijoilta. Ryöstetyt tai löydetyt vihollisen liput viedään välittömästi Kauppalaan, missä ne vaihdetaan hopeaan.

Mitään lippuja ei saa jättää maastoon tai piilottaa, eikä lipun kanssa saa piiloutua. Oman armeijan liput täytyy säilyttää tukikohdassa tai pitää elossa olevien taistelijoiden mukana siihen saakka, että ne käytetään lippupisteiden valtaamiseen tai menetetään viholliselle.

Lippuja saa vaihtaa elossa olevien taistelijoiden kesken, eikä yhden taistelijan kantamien lippujen määrällä ole ylärajaa.

Kuolleet taistelijat eivät voi kantaa lippuja missään tilanteessa pelin aikana. Taistelijan täytyy kuollessaan pudottaa kantamansa lippu välittömästi.

Armeijalippu

Kummallakin armeijalla on oma armeijalippu. Armeijalipulla voi käyttää lippupisteitä henkiin heräämiseen kuten normaaleilla lipuilla. Armeijalipulla vallataan myös linnoituksia. Sillä vallatusta linnoituksesta saa enemmän voittopisteitä kuin normaalilla lipulla vallatusta. Armeijalipun voi ryöstää. Siitä saa enemmän hopeaa kuin tavallisesta lipusta.

Lippupisteet

Laajalta pelialueelta löytyy taktisista paikoista lippupisteitä. Niitä voi käyttää henkiinheräämiseen asettamalla niihin oman armeijan tavallinen lippu tai armeijalippu. Herääminen onnistuu niin kauan kuin oma lippu pysyy pisteen telineessä. Lippupisteeseen asetettu lippu ei tuota voittopisteitä, sitä käytetään vain henkiin heräämiseen.

Lippupiste tuottaa näytöksen lopussa voittopisteitä, kun se on vallattu omalle armeijalle erillisellä mekanismilla, jonka käyttöön ei tarvita lippuja. Mekanismi on jokaisessa lippupisteessä valmiina. Mekanismilla valtaaminen ei tee mahdolliseksi lippupisteellä henkiin heräämistä.

Lippupisteellä on suoja-alue, jonka säde on muutama metri. Jos suoja-alueen sisällä on vihollinen, lippupisteellä ei voi herätä henkiin, vaikka siinä olisi oma lippu. Suoja-alueella ei ole muuta vaikutusta.

Tukikohdat

Kummallakin armeijalla on tukikohta, jota toinen armeija ei voi vallata, ja jossa oman armeijan taistelijat ja pelihahmot voivat herätä kuolleista aina. Tukikohtaa ympäröi suoja-alue, jonka sisään vihollinen ei saa tulla. Tukikohdassa tingataan armeijan tavoitteista taistelunäytösten alussa. Tukikohdassa voi säilyttää armeijan hopeaa, lippuja ja muita mahdollisia resursseja ilman pelkoa siitä, että vihollinen vie ne.

Linnoitukset

Pelialueella on yksi linnoitus Ristinheimon tukikohdan ja toinen Hiidenväen tukikohdan lähistöllä. Armeija saa näytöksen lopussa hallussaan olevasta linnoituksesta voittopisteitä. Vastustajan linnasta saa enemmän pisteitä kuin omasta. Niin ikään armeijalipulla vallatusta linnoituksesta saa enemmän pisteitä kuin tavallisella lipulla vallatusta. Linnoituksissa ei voi herätä henkiin samaan tapaan kuin lippupisteillä. Linnoituksissa on oma ovi kuolleena poistumista varten.

Tapot

Jokainen kuolema merkitään muistiin. Armeijan tekemät tapot vaikuttavat sen voittopisteisiin. Älä siis kuole aivan turhaan, vaikka pääsetkin heti oman lippupisteen kautta kuollesta heräämällä takaisin peliin!

Järjestäjät tarkistavat tappojen määrät lippupisteisiin kiinnitetyistä laskureista, joita taistelijat käyttävät aina kun heräävät henkiin. Lisää tästä voit lukea kohdasta Kuolleista herääminen.

Resurssit

Hopea

Hopea on Hiidenkirnussa valuuttaa, jota käyttämällä armeija voi parantaa mahdollisuuksiaan hallita pelialuetta ja voittaa taisteluita. Hopealla voi hankkia mm. ylimääräisiä lippuja, parempaa aseistusta, haavaliinoja, jne. Loput ostoslistasta selviää tapahtumassa.

Hopean käytössä on riskinsä. Käyttämistä varten hopea-arkut tai -säkit täytyy kuljettaa kauppalaan, ja vastapuoli voi ryöstää kuljetettavana olevan hopean. Armeijan tukikohta ja kauppala ovat ainoat paikat, joissa hopea on turvassa ryöstäjiltä.

Hopeaa on huhujen mukaan myös kätkettynä alueelle, joten kannattaa pitää silmät auki.

Kauppala

Kauppalassa ryöstetyt liput ja muut arvokkaat esineet voidaan vaihtaa hopeaan, ja hopea taistelussa tärkeiksi välineiksi.

Kauppala on neutraalia maata. Sen alue on rajattu muusta pelialueesta. Kauppalassa vartioi sen oma kaarti, joka hoitelee asiattomasti käyttäytyvät taistelijat joko ulos kauppalasta, tai pois päiviltä jos tarve niin vaatii. Selkkauksen sattuessa kaarti takavarikoi hopeat, jotka mahdollisesti jäävät kauppalan alueelle siellä kuolleilta tai paenneilta taistelijoilta.

Kauppalan kaarti kulkee erilaisin tavoin varustautuneena saattamassa alueella liikkuvia karavaaneja. Mitä arvokkaampi lasti, sitä vahvempi on vartiointi.

Taisteleminen

Osumien laskeminen

Taistelussa noudatetaan Sotahuudosta tuttuja kotimaisia boffauksen osumasääntöjä. Niiden mukaan kuolema seuraa yhdestä osumasta päähän tai keskivartaloon, tai kahdesta käsiin tai jalkoihin tulleesta osumasta. Osuma raajaan poistaa kyseisen raajan käytöstä. Näin siis, kun osumakohtien suojana ei ole panssaria.

Jos käytät panssaria, saat anteeksi ensimmäisen osuman siihen osumakohtaan, jota se suojaa. Seuraava osuma samaan osumakohtaan on vahingoittava.

Jokainen laskee itseensä kohdistuvat osumat rehellisesti. Tarkat osumakohtien määritelmät kannattaa tarkistaa Sotahuudon säännöistä.

On kohteliasta ilmoittaa hyökkääjälle osumat ja panssariosumat. Herätessäsi henkiin saat menetetyt osuma- ja panssaripisteet takaisin.

Pelihahmojen vangitseminen

Poikkeuksena Sotahuudon osumasäännöistä ovat pelihahmot. Poikkeus liittyy näiden hahmojen vangitsemiseen.

Tiettyjä pelihahmoja voi ja pitää tietyissä tilanteissa vangita ilman että tätä tappaa. Sitä varten hahmo on tehtävä vaarattomaksi poistamalla tältä käytöstä asekäsi tai tarvittaessa molemmat kädet. Hahmon voi myös piirittää, jolloin tämä harkintansa mukaan antautuu. Hahmo ei kuole raajojen menetykseen tai kahteen saman parin raajosumaan, vaan lopettaa taistelemisen, kun ei voi enää käyttää aseitaan. Hahmo ilmoittaa olevansa kykenemätön taisteluun ja vangittavissa. Jos hahmo saa kuolettavan osuman päähän tai keskivartaloon, se lähtee normaalin pelaajan tapaan heräämään kuolleista, eikä sitä voi vangita. Jalkojen poistaminen käytöstä estää hahmon liikkumisen siihen saakka, että vangitsija aloittaa tämän saattamisen. Vankia saatetaan taluttamalla tätä käsivarresta. Pelihahmot päättävät liikkumisensa vauhdin itse myös vangittuna. Ne eivät kuitenkaan vastusta siirtämistä. Jos vanki irtoaa saatosta, tämä voi paeta kohti valitsemaansa henkiinheräämiseen soveltuvaa pistettä. Pisteellä käymisen jälkeen vanki on onnistuneesti paennut ja hahmo palaa normaalisti taisteluun panssarit ja osumapisteet palautettuina. Jos pakeneva vanki joutuu uudelleen kiinni, saattaminen voi jatkua.

Vangittu saatetaan vangitsijan armeijan hallussa olevan linnoituksen tyrmään. Vankia ei saa tarpeettomasti kuljettaa ympäriinsä tai piilottaa. Tällaista havaitessaan vangittu hahmo pakenee. Kun vankia on pidetty tyrmässä ilman keskeytystä riittävän kauan, vangista saa huomattavat lunnaat, jotka voi noutaa kauppalasta. Vangitsemisajan umpeuduttua vangittu hahmo palaa taisteluun heräämällä henkiin jollain siihen soveltuvalla pisteellä.

Vangin oma armeija voi yrittää pelastaa vangin tämän ollessa tyrmässä ennen kuin vangitsemisaika on kulunut. Vapautettu pelihahmo palkitsee armeijansa hopealla. Vapauttaminen tapahtuu saattamalla vanki ulos tyrmästä kädestä taluttamalla. Päästyään ulos tyrmästä vanki voi välittömästi toimia normaalin pelihahmon tavoin ilman henkiin heräämistä, ja tämän panssari- ja osumapisteet palautuvat. Vapautumisen jälkeen hahmon voi yrittää vangita uudelleen aiemmin kuvatulla tavalla. 

Armeijoiden omien pelihahmojen vangitsemisyritykset on rajoitettu yhteen kertaan näytöstä kohti. Joissain näytöksissä on voittopisteitä tuottavana tavoitteena vangita muita pelihahmoja. Näissä näytöksissä vangitsemista voi yrittää niin kauan kuin aikaa on.

Kuoleminen ja kuolleena toimiminen

Kuolemasta ilmoitetaan välittömästi sanomalla kuuluvasti “Kuolin!”. Kuolleena ei saa osallistua taisteluun millään tavalla. Myös puhuminen taisteluun liittyvistä asioista on kielletty. Kuolleena tulee pysytellä pois taistelusta. Jos olet kuollut, ja taistelu siirtyy lähellesi nopeammin kuin ehdit liikkua pois alta, mene polvelle ja odota, kunnes tilanne on ohi.

Taistelijan tulee heti kuoltuaan näyttää kuolleelta kuten Sotahuudossakin, eli lopettaa taistelutoimet, nostaa aseensa päänsä yläpuolelle terä maata kohti käännettynä ja/tai nostaa käsi pystyyn, ja poistua taistelun keskeltä. Hiidenkirnussa tämä riittää, jos matkasi henkiinheräämispisteelle on lyhyt, etkä ole kuolleena minuuttia pidempään.

Pitkän aikaa (väh. 1 min) kuolleena oltaessa käytetään raatoliinaa, joka on selvästi erottuvan kokoinen kirkkaan oranssi kangassuikale. Se tulee olla mukanasi omasta takaa. Raatoliina sidotaan pään ympärille tai pidetään kädessä pään yläpuolella. Kannattaa tehdä liinaan valmis lenkki, jonka voi nopeasti pujottaa päähän ilman solmimista.

Elävänä taisteltaessa raatoliina ei saa näkyä, vaan se pitää säilyttää piilossa esim. taskussa. Jos raatoliinasi näkyy, olet kuollut, etkä voi osallistua taisteluun!

Projektiilien kerääminen, puhdistaminen ja lataaminen viineen tai holsteriin, ja muunlainen varusteiden asettelu ja säätäminen on sallittua sekä elävänä että kuolleena.

Henkiin herättyäsi et saa puhua muille pelaajille siitä, mitä olet kuolleena ollessasi nähnyt tai kuullut. Tämä on vilpillistä tiedustelutoimintaa ja peruste miinuspisteiden antamiselle.

Kuolleista herääminen

Kuollut taistelija pääsee takaisin peliin heräämällä kuolleista omassa tukikohdassa tai oman armeijan lipulla merkityllä lippupisteellä.

Tukikohdissa ja jokaisessa lippupisteessä on kummallekin armeijalle oma “klikkeri”, eli yksinkertainen kappalelaskuri, johon jokainen oma henkiinherääminen merkataan muistiin painamalla laskurin liipaisinta. Oman armeijan laskurin tunnistaa sen kiinnityksen väristä.

Jokainen pelaaja klikkaa laskureihin vain omat henkiin heräämisensä. Toisen armeijan laskureihin koskeminen ja laskurien muunlainen manipulointi on ehdottomasti kielletty. Välittömästi laskurin klikkauksen jälkeen taistelija on taas pelissä. Raatoliina riisutaan ja piilotetaan ennen laskurin käyttöä.

Projektiilit

Projektiilit, eli nuolet, vasamat, heittokeihäät ja sotakoneiden ammukset ovat pelissä koko ajan. Niitä ei tarvitse palauttaa peliin henkiin heräämisen kautta, mutta jokainen projektiili täytyy tarkistaa ja tarpeen vaatiessa puhdistaa ennen uudelleenkäyttöä. Rikkinäisiä projektiileja ei saa käyttää, kuten ei muitakaan rikkinäisiä aseita, ja ne täytyy poistaa välittömästi taistelusta.

Projektiileja saa kerätä, jakaa ja varustaa sekä elävänä että kuolleena. Vain armeijan omia sekä tapahtuman yhteisiä projektiileja saa kerätä omaan käyttöön. On armeijan ja taistelijoiden kesken sovittava asia, mihin kerätyt projektiilit viedään ja miten ne jaetaan takaisin käyttäjille.

Vain henkilökohtaisia ja tapahtuman yhteisiä projektiileja saa käyttää taistelemiseen ilman erillistä sopimusta. Oman armeijan muiden taistelijoiden projektiileja voi käyttää, mikäli niiden omistajien kanssa niin sovitaan, ja vain jos nuolten ja vasamien pituus on kaikille niiden aiotuille käyttäjille sopiva niin, että se ei riko paunarajoituksia. Paunarajat ovat Sotahuuto-sääntöjen mukaiset. Sotakoneen ammuksia saa käyttää vain siinä koneessa, jolle ne on tehty.

Projektiilit täytyy merkitä niiden varteen teipattavalla, oman armeijan värisellä teipillä. Lisäksi niissä täytyy olla henkilökohtainen väriteippikoodaus tai jokin muu merkintä, josta omistajan tunnistaa.

Haavoittuminen ja haavaliinat

Haavaliina on valkoinen kangassuikale, joka parantaa haavoittuneen raajan, kun se sidotaan raajaan Sotahuuto-sääntöjen mukaisesti. Sidotut haavaliinat poistetaan henkiin heräämisen yhteydessä ja ne voidaan käyttää uudelleen. On armeijan oma asia sopia, miten haavaliinat jaetaan taistelijoille näytösten alussa ja silloin kun niitä poistetaan taistelijoiden raajoista henkiin herättäessä.

Kaikki pelaajat ja pelihahmot voivat kantaa haavaliinoja sekä sitoa haavoittuneita raajoja itseltään tai muilta. Haavoittunutta kättä ei saa käyttää haavaliinan sitomiseen, kuten ei mihinkään muuhunkaan.

Pelihahmot eivät kuole saadessaan uuden osuman sidottuun raajaan, vaan menettävät kyseisen raajan uudelleen. Raaja voidaan sitoa uudelleen käyttökelpoiseksi toisella haavaliinalla. 

Armeijoilla on järjestäjien antama määrä haavaliinoja tapahtuman alussa. Hopeaa voi käyttää määrän muuttamiseen pelin aikana.

Parantajat

Pelin edetessä kummassakin armeijassa yksi pelihahmo saa parantajan kyvyt. Parantaja voi herättää henkiin taistelijoita ilman että näiden täytyy käydä lippupisteellä tai tukikohdassa. Parantaminen on hitaampi suorittaa kuin normaali herääminen, mutta oikeassa paikassa ollessaan parantaja on taktisesti arvokas. Myös parannetut kuolleet lasketaan tapoiksi viholliselle, joten parantajahahmolla on oma laskuri. Parantajan rooli ei vaikuta pelihahmon muuhun toimintaan tai sääntöihin.