Taisteluiden eteneminen

Hiidenkirnun taistelut on jaettu Näytöksiin. Ne ovat 2-3 tunnin mittaisia ajanjaksoja, joiden aikana on käynnissä jatkuva taistelu. Sotahuutoon verrattuna Näytös vastaa todella pitkää skenaariota, jossa on jatkuva kuolleista herääminen ja useita yhtäaikaisia pisteytettäviä skenaariotavoitteita.

Taistelun intensiteetti on Sotahuudon skenaariorykäyksiin verrattuna ehkä keskimäärin matalampi, mutta laajan alueen ja pitkän peliajan ansiosta toistuvaan taktikointiin, vetäytymiseen ja hyökkäämiseen on paljon mahdollisuuksia.

Kannattaa varautua siihen, että yhtäjaksoinen taistelu kestää esimerkiksi aamiaiselta lounaalle. Sekä elävänä että kuolleena voi toki kerätä ammuksia, täyttää juoma-astiaa, syödä välipalaa tai vastata luonnon kutsuun. Näitä hetkiä silmällä pitäen oma varustus kuitenkin kannattaa suunnitella niin, että et joudu olemaan liian pitkiä aikoja kerrallaan poissa taistelusta.

Ennen Näytöksiä käydään yhteisessä aloitusinfossa läpi niissä avautuvat uudet pelimekaniikat sekä osapuolten Päätavoitteet ja kummallekin osapuolelle kerrottavat Sivutavoitteet. Aloitusinfossa selvennetään yhteisesti esiin nousevat kysymykset, jotta kaikilla on samat tiedot. Jotkut harvat Sivutavoitteista ovat viholliselta piilotettuja, ja niitä ei kerrota kaikkien kuullen. Nämä tavoitteet ovat hyvin yksinkertaisia, joten lisäkysymyksille ei tulisi olla juurikaan tarvetta.

Näytökset alkavat ja loppuvat ennakkoon sovituilla kellonlyömillä. Aloitusaika kerrotaan kaikille Näytöksen aloitusinfossa, ja jäljellä olevaa aikaa kuulutetaan Näytöksen edetessä tasaisin väliajoin. Näytös loppuu erilliseen kuulutukseen.

Ennen jokaista Näytöstä sen aloitusinfon jälkeen nähdään lyhyt pelihahmojen (NPC-hahmojen)  esittämä näytelmä, jossa tapahtuman tarina etenee. Sitten Osapuolet siirtyvät omiin Tukikohtiinsa “tinkaamaan”.

Tinkauksessa Osapuolten pelihahmot kertovat omalla tyylillään taistelijoille, mitä vihollisen suunnalta seuraavaksi on odotettavissa, ja mitä oman Osapuolen täytyisi saada tehtyä. Tinkauksessa voidaan myös kerrata yhteisesti informoituja asioita tarpeen mukaan.

Pelaajat kuulevat viholliselta piilotetut Sivutavoitteensa vain Tinkaus-vaiheessa omilta pelihahmoiltaan.

Hahmojen puhuttua pelaajilla on jonkin aikaa tehdä päätöksiä siitä millä strategialla näytöstä lähdetään pelaamaan. Tinkaus loppuu molemmilla Osapuolilla yhtä aikaa, ja varsinainen Näytös alkaa.

Osapuoli voi Tinkauksen aikana käyttää edellisestä Näytöksestä säilynyttä hopeaa ja tuoretta Sotasaalista vaikuttaakseen Näytöksen alkuasetelmaan. Toimintoja tätä varten on muutama, ja ne paljastetaan tapahtumassa. Osa Toiminnoista on toistuvia, ja osan niistä voi tehdä vain kerran koko tapahtuman aikana.

Näytösten alkuinfoissa ja viimeistään Tinkauksissa paljastuvat ne konkreettiset asiat, jotka Näytöksen aikana täytyisi saada suoritettua. Nämä asiat ovat Osapuolen Tavoitteet, joista se saa Voittopisteitä.

Tavoitteiden suorittamisen ohessa olisi toki hyvä saada myös torpattua vihollisen vastaavat suunnitelmat, mitä ne sitten ovatkin. Osapuolella on Näytöksessä aina yksi Päätavoite ja enintään kolme Sivutavoitetta. Osa Tavoitteista on Sotahuudosta tuttujen skenaariomuotojen kaltaisia, osa jotain muuta.

Joissain näytöksissä yksi Sivutavoite on “piilotettu”, ja vihollinen ei tiedä sitä näytöksen alussa. Se kuullaan vain Tinkauksessa omilta pelihahmoilta.

Osapuolten Päätavoitteet ovat jokaisessa näytöksessä samat, keskenään päinvastaiset tai merkittävästi ristiriidassa. Sivutavoitteet peilautuvat samaan tapaan koko tapahtuman mittaan, mutta eivät välttämättä aina samassa näytöksessä.

Pelin aikana on mahdollista suorittaa toistuvasti sankaritekoja, joista on omalle Osapuolelle hyötyä ainakin hopeana tai muina resursseina. Lisätehtäviä ilmaantuu pelialueelle osana sen luonnollista elämää, ja niitä voidaan käyttää tasapainottamaan peliä, jos sen havaitaan olevan syystä tai toisesta epäreilu tai muuten epätasapainossa. Aiemmin tehtävinä on nähty mm. Kauppakulkueiden ryöstöjä ja Aarteiden etsintää. Lisätehtävistä ei lähtökohtaisesti saa Voittopisteitä.