Pelimekaniikat

Näytöksissä on käytössä useita pelimekaniikkoja, joita pelaajat saavat hyödyntää parhaaksi katsomallaan tavalla. Osa niistä avautuu käyttöön Näytöksittäin, jotta kaikkea ei tarvitse omaksua ja osata ensimmäisestä minuutista lähtien. Uudet mekaniikat käydään läpi Näytösten aloitusinfoissa yhteisesti.

Liput ovat avaimia Hiidenkirnussa menestymiseen. Lipuilla hallitaan pelialueelle rakennettuja Lippupisteitä ja Linnaa. Lippuja on kahdenlaisia: normaalit Liput sekä Armeijaliput.

Kun Lippupisteessä on oman Osapuolen Lippu, pisteessä voi käydä heräämässä kuolleista. Se on vahva jalansija matkalla kohti kulloistakin Tavoitetta.

Kummallakin Osapuolella on rajattu määrä Lippuja ja yksi Armeijalippu. Pelissä ei käytetä muita, esim. ryhmien omia lippuja. Osapuoli voi hankkia lisää Lippuja hopealla.

Vihollisen Lippuja ja Armeijalipun voi ryöstää aina kun niitä löytyy vartioimattomina sekä riistää voitetuilta taistelijoilta. Poikkeus tähän on Tukikohtaan sijoitettu Armeijalippu, jota ei voi ryöstää. 

Ryöstetyt tai löydetyt vihollisen Liput ja Armeijalippu viedään välittömästi Kauppalaan, missä ne vaihdetaan hopeaan. Ryöstetystä Armeijalipusta saa enemmän hopeaa kuin tavallisesta Lipusta. Menetettyjä Lippuja tai Armeijalippua ei tarvitse ostaa takaisin. Ne voi hakea Kauppalasta ilmaiseksi.

Mitään lippuja ei saa jättää maastoon tai piilottaa, eikä niiden kanssa saa piiloutua.

Oman Osapuolen Liput täytyy säilyttää oman Tukikohdan Varastossa tai pitää elossa olevien taistelijoiden mukana siihen saakka, että ne käytetään Lippupisteiden valtaamiseen tai menetetään viholliselle. Sama koskee Armeijalippua, mutta poikkeuksena on, että sitä saa säilyttää Tukikohdassa suojassa ryöstämiseltä ja että sillä ei vallata Lippupisteitä vaan Linna.

Lippuja ja Armeijalippua saa vaihtaa elossa olevien taistelijoiden kesken, eikä yhden taistelijan kantamien lippujen määrällä ole ylärajaa.

Kuolleet taistelijat eivät voi kantaa lippuja missään tilanteessa pelin aikana. Taistelijan täytyy kuollessaan pudottaa kantamansa lippu välittömästi.

Armeijalipulla voi vallata Linnan asettamalla sen yhteen Linnan tornien lipputelineistä. 

Laajalta pelialueelta löytyy taktisista paikoista Lippupisteitä. Niitä voi käyttää henkiinheräämiseen asettamalla niihin oman Osapuolen Lippu. Henkiin herääminen onnistuu niin kauan kuin oma Lippu pysyy pisteen telineessä, eikä Lippupisteen suoja-alueella ole vihollisia. Suoja-alueen säde on muutama metri, eikä sillä ole heräämisen estämisen lisäksi muuta merkitystä. 

Lippupisteeseen asetettu Lippu tuottaa Voittopisteitä Näytöksen päättyessä.

Kummallakin Osapuolella on Tukikohta, jossa tingataan Osapuolen Tavoitteista ja taktiikasta juuri ennen Näytösten alkamista. Se on pelissä myös henkiin heräämistä, lepoa ja huoltoa varten. 

Tukikohta on rajattu suoja-alue, jonka sisään vihollinen ei saa mennä eikä hyökätä. Tukikohdassa on samanlainen respawn-laskuri kuin Lippupisteillä. Sitä voi käyttää henkiin heräämiseen aina. Tukikohdassa on myös komentoteltta karttapöytineen, joihin vihollinen saa katsoa, mutta ei koskea.

Osapuolen Armeijalippua ja henkilökohtaisia sekä Kauppalasta Osapuolelle ostettuja ja merkittyjä varusteita saa säilyttää Tukikohdan suoja-alueen sisällä. Muita pelivälineitä säilytetään Varastossa. 

Tavaroita on suositeltavaa säilyttää hyvässä järjestyksessä Tukikohdan ja Varaston alueella kompasteluriskin vähentämiseksi.

Tukikohdan lähelle rajattu erillinen alue on Varasto. Se on tapahtuman sellaisten pelivälineiden säilyttämistä varten, joita myös vihollisella on mahdollisuus pyrkiä anastamaan. Varaston alueella olevia pelivälineitä saa ryöstää ja siirtää muualle, ellei sitä ole jonkin pelivälineen kohdalla erikseen kielletty.

Joitain tavoitteisiin liittyviä esineitä saa siirtää ennen kuin ne päätyvät Varaston alueelle, mutta ei enää sen jälkeen. Tästä kerrotaan aina tavoitteen ohjeissa.

Varaston alueella oleminen ei poista pelaajaa taistelusta eikä anna suojaa. Vihollinen saa astua Varastoon, ja sen sisällä ja sisään saa taistella.

Varastosta löytyvään lukittavaan Kirstuun voi laittaa ryöstämiseltä turvaan niin paljon hopeapusseja kuin sinne saa mahtumaan. Loppuja hopeita voi säilyttää muiden pelivälineiden tavoin Kirstun ulkopuolella Varaston alueella. Kirstua ei saa siirtää paikaltaan eikä yrittää avata muutoin kuin avaimella. Jos Kirstu on auki, sen saa tyhjentää. Osapuoli saa Kirstussa näytöksen loppuessa olevista hopeista osan käyttöönsä seuraavaan näytökseen.

Kummallakin osapuolella on yksi Kirstuun sopiva avain pelissä. Avain on merkitty Osapuolen värillä. Kauppalassa voi teettää oman osapuolen avaimesta kopion pelin edetessä. Sitä koskevat samat säännöt kuin alkuperäistä Avainta.

Avaimen kantajia voi vaihdella elävien pelaajien kesken. Avainta tulee kantaa vyötäisillä vyöllä, jonka saa järjestäjiltä. Avaimessa on kiinnityshaka, jolla sen saa helposti irrotettua käyttöä varten. Avainta ei saa piilottaa, kuten muitakaan pelivälineitä. 

Avaimen vöineen voi ryöstää voitetulta viholliselta. Ryöstettyä avainta kannetaan niin ikään vyötäisillä näkyvillä. Ryöstämänsä avaimen voi vaihtaa Kauppalassa hopeaksi, tai sitä voi käyttää vastustajan Kirstun avaamiseksi ja ryöstämiseksi. Avain jätetään ryöstön yhteydessä Kirstun lukkoon, josta sen saa ottaa vain Kirstun omistava Osapuoli. Kauppalaan palautetun Avaimen voi hakea takaisin ilmaiseksi kuten ryöstetyt liputkin. Jos osapuoli ryöstää toiselta molemmat Avaimet, toinen niistä on viipymättä vaihdettava hopeaksi Kauppalassa.

Pelialueen keskustan tuntumassa on Linna, jonka muureilla ja torneissa on sallittua taistella. Linnan muureilla ja torneissa liikkuessa ja varsinkin taistellessa on noudatettava varovaisuutta ja annettava etenkin vastustajalle mahdollisuus turvalliseen liikkumiseen.

Linnan muurien yli voi kiivetä niiden matalimmista osista. Hanskojen ja pitkähihaisten vaatteiden käyttö Linnassa kiipeillessä on erittäin lämpimästi suositeltua. Osa linnan seinistä ja muurien kohdista on korkeutensa vuoksi kiipeilykiellossa. Nämä osat käydään läpi tapahtumassa.

Linnaan ei saa siirtyä sen ulkopuolelta kuolleena. Linnassa on erityinen Kuolleiden ovi. Siitä ei kuljeta ollenkaan sisään, vain kuolleena ulos.

Järjestäjät ja NPC:t avustavat parhaansa mukaan projektiilien keräämisessä ja palauttamisessa Linnasta sen ulkopuolelle. Linnasta ulos ammuttuihin projektiileihin ei panosteta yhtä paljon. Näin pyritään simuloimaan paremmin piiritystilanteen rajallisia resursseja ja tasapainottamaan Linnan puolustamisen ja valtaamisen haastavuutta.

Armeijalipulla Linnaa hallussaan pitävä Osapuoli saa Näytöksen lopussa Voittopisteitä. Linnan hallinta tuo Voittopisteiden lisäksi pieniä etuja.

Linnaa hallitseva Osapuoli saa Kauppalasta alennusta, jos välit Kauppiaan kanssa muuten ovat kunnossa.

Linnassa on Arkku, jossa voi säilyttää hopeita. Arkkua ei voi lukita, eikä sitä saa siirtää. Näytöksen lopussa osa Arkussa olevasta hopeasta säilyy Linnaa hallussa pitävän Osapuolen käytettäväksi seuraavaan Näytökseen. Muualla lojuvia hopeita ei saa pitää.

Linnan Arkussa olevat hopeat kasvavat lisäksi Näytöksen aikana pientä korkoa, jos linnan Vouti on tyytyväinen ja tämän liiketoimet sujuvat.

Jos ostat Olutta, voit palkata sillä linnaan vartijoita, sillä Olut on rahvaan valuutta. Yhdellä hopeasäkillä saat koussikan olutta, jolla voit palkata kyläläisiä vartijoiksi eli saada pienen määrän respawneja linnaan. Tynnyriin mahtuu muutama koussikallinen olutta. Tynnyrin voi täyttää uudelleen Kauppalassa.

  1. Kummallakin osapuolella on oma oluttynnyri, jossa on osapuolen värinen nauha ja klikkeri, sekä Kauppiaan tekemä merkintä siitä, montako klikkausta klikkerissä saa olla.
  2. Kun klikkerin lukema on sama kuin tynnyrin lukema, olut on loppunut, eikä tynnyrillä voi herätä henkiin.
  3. Lukemaa saa kasvatettua täyttämällä tynnyrin Kauppalassa hopeaa vastaan. Kauppias merkitsee lukeman tynnyriin. Merkintää ei saa sotkea eikä muuttaa!
  4. Kauppalassa on rajattu määrä olutta joka näytöksessä, joten tynnyriä ei välttämättä  voi täyttää loputtomiin uudelleen.
  5. Tynnyri toimii henkiin heräämiseen vain, kun se on Linnan muurien sisällä!

Linnaan tunkeutumiseksi Hiidenkirnussa on käytössä erityisiä koneita. Niihin, Linnan portteihin ja portinsalpoihin liittyy erityisiä huomioita pelaajien turvallisuuden varmistamiseksi.

Sotahuudosta tuttuun tapaan, joskin pienin poikkeuksin, voidaan käyttää myös taistelijoita vastaan soveltuvia sotakoneita, kuten ballistaa. Kaikkiin sotakoneiden ammuksiin pätevät niitä koskevat Sotahuudon säännöt sen lisäksi mitä näissä säännöissä mainitaan.

Hiidenkirnun piiritys-/sotakoneita ei voi tuhota. Ne tulevat käyttöön tietyssä vaiheessa tapahtumaa ilman että niitä tarvitsee ostaa Kauppalasta.

Koneita käyttävät ne pelaajat, joiden hallussa ne kulloinkin ovat. Laitekohtaisista säännöistä löytyy tarkennuksia niiden käyttöön, liikuttamiseen ja hallinnan vaihtumiseen.

Sota- ja piirityskoneita saavat käyttää vain niihin perehtyneet henkilöt. Käyttö neuvotaan kaikille ennen näytöstä, jossa laitteet tulevat mukaan peliin. Käyttöohjeet voi kertauksena lukea ohjeesta, joka löytyy koneesta tai sen suoja-alueelta.

Pajassa voi palauttaa menetettyjä panssaripisteitä. Kukin voi korjata omat panssarinsa vain itse.

Lyömällä Pajan alasimen päällä olevaa rautaa muutaman kerran saa korjattua yhden osumakohdan verran rikkoontunutta panssaria. Useampi lyönti kerralla korjaa taistelijan kaikki panssarit. 

Älä lyö alasinta vasaralla suoraan!

Pelialueella on useita Pajoja, jotka tulevat käyttöön tapahtuman edetessä. 

Jokaista pajaa voi käyttää maksamalla siitä vuokran Kauppiaalle. Vuokran maksava Osapuoli saa merkin, jolla haluttu paja merkataan käyttöön. Merkki kiinnitetään näkyvälle paikalle johonkin pajan osista, esimerkiksi alasimeen.

Pelin edetessä kummallakin Osapuolella yksi pelaaja tai pelihahmo kerrallaan voi saada Verenseisauttajan erityistehtävän. Verenseisauttajan rooli ei vaikuta taistelijan muuhun toimintaan tai sääntöihin.

Verenseisauttaja kantaa näkyviä tunnuksia ja tehtävän vaatimia välineitä. Hän pystyy estämään rajatun määrän kuolemia suorittamalla välineillään hengen pelastavan rituaalin jokaiselle kuoleman rajalla olevalle. Käytännössä siis rituaali herättää pelaajan henkiin ilman tarvetta käydä Lippupisteellä. Tapahtumassa selviää, miten ja kuinka monesti Verenseisauttajan voi saada käyttöönsä.

Verenseisautus on hitaampi suorittaa kuin normaali henkiin herääminen, mutta oikeassa paikassa se on taktisesti arvokas toimenpide. Se täytyy suorittaa keskeytymättä alusta loppuun sen onnistumiseksi.

Myös Verenseisauttajan pelastamat kuolettavan osuman saaneet lasketaan tapoiksi viholliselle, joten seisauttajalla on oma laskuri. 

Verenseisauttaja ei voi pelastaa itseään. Kuollessaan hän herää henkiin kuten muutkin. Tällöin hän menettää välineensä ja ihmeellisen kykynsä. Välineet voi jättää respawnatessa lippupisteelle, tukikohtaan tai Kauppalaan. Löydetyt Verenseisauttajan välineet on hyvä toimittaa Kauppalaan. Niitä ei saa ottaa käyttöön!

Pelaaja ei voi vastaanottaa Verenseisauttajan apua, jos hän on kuoleman aiheuttavan osuman vastaanotettuaan liikkunut pidemmästi kuin on välttämätöntä turvallisen pysähtymisen mahdollistamiseksi. Liikehän pumppaisi veret ulos ammottavista haavoista! Verenseisautusta odottava pelaaja ei saa liikkua ensimmäiseltä mahdolliselta turvalliselta paikaltaan eikä osallistua taisteluun avun pyytämistä lukuunottamatta, kunnes veri on seisautettu. Pelastusta odottaessa on suositeltua istua tai olla polvellaan. Kuolettavan osuman jälkeen ennen onnistunutta verenseisautusta liikkeelle lähtenyt pelaaja on yhtä kuin kuollut, ja voi herätä henkiin vain normaalisti siihen soveltuvalla pisteellä. 

Verenseisauttajan apua odottavan, kuolettavan osuman saaneen pelaajan on esim. Lippujen ja muiden pelivälineiden käsittelyn osalta toimittava kuten kuollut pelaaja. Hänen ei tarvitse käyttää Raatoliinaa.